WhatsApp

 +86 13602584991
 

 VISIT OUR LOCATION 

A405,Jinxinghui building,Gongming street,Guangming district,Shenzhen,China

 OUR EMAIL 

simonwu@jshs-cnc.com
Shenzhen Jishihengsheng Technology Co., Ltd.

A405,Jinxinghui building,  Gongming street, Guangming district, Shenzhen, China

DIRECTIONS